Poplatky na městském úřadu

09.12.2014 10:20

Správní poplatky, platné od 17. ledna 2005:   

- Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost:   1.000,- Kč   

- Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž má pouze jeden trvalý pobyt na území České republiky:   2.000,- Kč   

- Uzavření manželství snoubenců, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky:   3.000,- Kč

- Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, nebo s cizincem:    500,- Kč

- Udělení státního občanství České Republiky:   10.000,- Kč