Show při příchodu na svatební hostinu

Bývá zvykem, že personál restaurace přivítá novomanžele před vchodem do podniku, připije si  s nimi na jejich společné štěstí, a hned poté personál rozbije o zem skleničku, nebo bílý talíř. Vzniklé střepy prý přináší novomanželskému páru štěstí. Pak personál poskytne novomanželům smetáček s lopatkou, aby mohly tyto střepy zamést. Novomanželé zametají střepy společně, aby prokázali, že jsou v domácích pracech sehraní.   

Někdy si novomanželský pár ponechá jeden střípek na památku na tuto událost, a později si jej třeba přilepí k zarámované svatební fotografii, a pod.   

V některých lokalitách se rozbíjí hliněný hrnec naplněný jablky, sladkostmi a cukrovinkami. (Cukrovinky v celofánu nakonec pozbírají přítomné děti).   

 

Před restaurací se též ještě mohou odehrát i další překvapení, když je tam přátelé novomanželům uchystají. Zpravidla to bývá nějaké řezání klády tupou pilou, a nebo jiné legrácky.