Show před odjezdem na hostinu

Po obřadu mohou na novomanželé čekat před obřadním místem, nebo před kostelem jejich kamarádi, nebo kolegové, či sousedi a pod.   

Dělávají tak za účelem popřání ke splečnému životu, a též zpravidla zorganizování nějaké show, či zatahování. např. napnutý ozdobený provaz před východem. V takovém případě mohou projít, až po vyplacení se ženichem ze svých hříchů mládí. U některých atrakcí zase musí ženich vykonat nějaký úkol.  

Podobné dobrodružství může být nachystané od přátel i na cestě na hostinu.   

Je proto dobré má-li ženich sebou připravené potřebné množství drobných peněz, též nějaký alkohol, nebo i též svatební koláče. (Koláče i alkohol může mít připravené ve svém voze).   

 

Před odjezdem na hostinu též většinou proběhne focení novomanželů, i skupinky svatebčanů. Toto zpravidla probíhá již v předsálí obřadního místa, dále v exteriéru u obřadního místa, a většinou i na jiném nedalekém romantickém místě, a pod.