Svatební průvod - příchod na svatební obřad

Svatebčané se po příjezdu (v předsálí obřadní síně) seřadí do dvojic. Je nutné mít předem určenou osobu, která bude mít seřazení průvodu na starosti.   

V čele průvodu je polevici ženich a popravici ženichova matka.   

Druhou dvojici tvoří polevici ženichův otec a popravici nevěstina matka.   

Třetí dvojice jsou svědci.   

Následují družičky (s mládenci, nebo možno i bez mládenců).   

Poslední dvojici tvoří polevici otec nevěsty a popravici nevěsta. (Dříve to bývalo obráceně, protože zatím ještě neprovdaná nevěsta měla nižší společenské postavení, než její otec).   

Ostatní svatebčané by měli usednout na svá místa v obřadní síni již před příchodem svatebního průvodu.   

Na obřadním místě zůstane stát ženich. Jeho matka si odchází sednout. Druhý pár si též půjde sednout. Svědci zůstávají stát hned za ženichem. Družičky též mohou usednout. Otec nevěstu přenechá popravici ženicha, a též si jde usednout.   

Pokud jsou družička s mládencem ještě děti, tak se často dělává, že zůstávají stát v druhé linii - před svědky.   

 

Pozn.:

Někdy jsou svědci zařazeni již ve druhé linii.   

Existují i další možnosti řazení, které se používají méně často. Např. do obřadní síně mohou vstoupit oba snoubenci již spolu. V takovém případě je nejdříve následují svědci, poté rodiče a další svatebčané.