Cesta na svatební obřad

Z bydliště rodičů nevěsty odjiždí kolona vyzdobených vozů na obřad v tomto pořadí: 

V prvním voze - ženich se svou matkou, případně i mládenec, nebo blízký příbuzný.   

Ve druhém voze - otec ženicha s matkou nevěsty, případně i blízký příbuzný.   

Ve třetím voze - svědkové a jejich partnery.   

V dalších vozech prarodičové, sourozenci, blízcí příbuzní až po vzdálenější, poté přátelé a známí.   

V posledním voze - nevěsta se svým otcem, družička ...