Tradiční svatební den

Cesta na svatební obřad

Z bydliště rodičů nevěsty odjiždí kolona vyzdobených vozů na obřad v tomto pořadí:  V prvním voze - ženich se svou matkou, případně i mládenec, nebo blízký příbuzný.    Ve druhém voze - otec ženicha s matkou nevěsty, případně i blízký příbuzný.    Ve třetím voze -...

Svatební průvod - příchod na svatební obřad

Svatebčané se po příjezdu (v předsálí obřadní síně) seřadí do dvojic. Je nutné mít předem určenou osobu, která bude mít seřazení průvodu na starosti.    V čele průvodu je polevici ženich a popravici ženichova matka.    Druhou dvojici tvoří polevici ženichův otec a popravici...

Svatební obřad

Jestli se svatební obřad pořádá v interiéru (obřadní síň, kostel) nebo v exteriéru (pod širým nebem, vyzdobený párty stan) neovlivní postup a náležitosti obřadu.    SVATEBNÍ OBŘAD OBČANSKÉHO SŇATKU    Nejdříve svatebčané vyčkávají v předsálí. V té době matrikářka zkontroluje...

Svatební průvod - odchod ze svatebního obřadu

Po gratulacích novomanželům následuje odchod z obřadního místa v pořadí:    První odchází novomanželé, za nimi svědkové, poté otec nevěsty s matlou ženicha, poté otec ženicha s matkou nevěsty, a poté ostatní svatebčané.   Jsou-li malé družičky, tak mohou odcházet jako první a...

Show před odjezdem na hostinu

Po obřadu mohou na novomanželé čekat před obřadním místem, nebo před kostelem jejich kamarádi, nebo kolegové, či sousedi a pod.    Dělávají tak za účelem popřání ke splečnému životu, a též zpravidla zorganizování nějaké show, či zatahování. např. napnutý ozdobený provaz před východem. V...

Cesta na svatební hostinu

Po svatebním obřadu odjíždí kolona vozů na svatební hostinu v tomto pořadí:    V prvním voze - oba novomanželé.    Ve druhém voze - rodiče nevěsty.    Ve třetím voze - rodiče ženicha.    V dalších vozech - svědkové, družičky, další příbuzní novomanželů,...

Show při příchodu na svatební hostinu

Bývá zvykem, že personál restaurace přivítá novomanžele před vchodem do podniku, připije si  s nimi na jejich společné štěstí, a hned poté personál rozbije o zem skleničku, nebo bílý talíř. Vzniklé střepy prý přináší novomanželskému páru štěstí. Pak personál poskytne novomanželům smetáček s...